Direct naar inhoud

Veelgestelde vragen en tips

Bekijk de veelgestelde vragen, support tips en instructie video’s.
Tip: gebruik de zoekfunctie van de browser (CTRL + F) om snel iets te zoeken.

De afdeling Support is telefonisch bereikbaar op 050-357555 van maandag tot en met vrijdag, van 08.30 – 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur of via mail support@optelec.be.

ClearReader+ voorleesapparaat

 • Mijn ClearReader+ voorleesapparaat blijft het opstartgeluid spelen

  Het opstarten van het ClearReader+ voorleesapparaat duurt ongeveer 40 seconden. Gedurende het opstartproces hoort u een reeks pieptonen. Als de pieptonen langer dan één minuut blijven voortduren, kunt u de aan / uit knop indrukken en ongeveer tien seconden ingedrukt houden, om het apparaat uit te zetten. Start – na een paar seconden – het apparaat opnieuw op.

ClearView C beeldschermloep

 • Het bedieningspaneel van mijn ClearView C beeldschermloep reageert niet. Wat kan ik doen?

  Heeft u de ClearView C beeldschermloep al een paar jaar? Dan kan het zijn dat de batterijen van het bedieningspaneel leeg zijn. Lees hieronder verder, hoe u de batterijen kunt vervangen.

  Een andere mogelijkheid is, dat het bedieningspaneel opnieuw gekoppeld moet worden aan de beeldschermloep. Volg de instructies om het bedieningspaneel opnieuw te koppelen.

  De batterijen vervangen
  Om de batterijen te vervangen, opent u het batterijvakje aan de zijkant van het bedieningspaneel. Afhankelijk van het model kan het zijn dat er een schroef verwijderd moet worden. Plaats twee nieuwe knoopcel batterijen (type CR2025) in het vakje. Sluit het vakje en het bedieningspaneel is weer klaar voor gebruik. Het bedieningspaneel dient opnieuw gekoppeld te worden.

  ClearView C batterijen vervangen

  Het bedieningspaneel koppelen

  1. Zet de ClearView C uit en weer aan door op de aan / uit knop te drukken op de linkerkant van de metalen kast achter de monitor boven de kabelaansluitingen;
  2. Houd het bedieningspaneel verticaal, met de achterkant tegen de rechter zijkant van de metalen kast;ClearView C het bedieningspaneel aan zijkant houden
  3. Er verschijnt een icoon op het scherm om aan te geven
   dat het koppelproces start;
  4. Druk vijf seconden, gelijktijdig op de aan / uit knop (oranje knop op het bedieningspaneel) en de knop voor de overzichtsfunctie (blauwe knop);ClearView C de afstandbediening koppelen
  5. Als het koppelproces goed is verlopen, zal het koppelicoon verdwijnen van het scherm.
  Bekijk op YouTube
  Stapsgewijze instructie om het bedieningspaneel te koppelen.

  Als het koppelen niet is gelukt, zal het koppelicoon binnen 30 seconden verdwijnen. Herhaal dan bovenstaande stappen. Redenen waarom het niet lukt kunnen zijn:

  • De batterijen zijn leeg: lees De batterijen vervangen
  • De verkeerde knoppen om het koppelproces te starten zijn ingedrukt;
  • Het bedieningspaneel is defect: Neem dan contact op met de afdeling Support088-6783514 of support@optelec.be. Het bedieningspaneel zal worden vervangen. Als u een nieuw bedieningspaneel ontvangt, dient u het opnieuw te koppelen aan uw ClearView C (Zie: Het bedieningspaneel koppelen.).

ClearView+ beeldschermloep

 • Het beeld van mijn ClearView+ beeldschermloep blijft zwart. Wat kan ik doen?

  Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten. Controleer niet alleen de stekker in het stopcontact, maar ook de stekker bij de adapter (het grote langwerpige zwarte blok) en het tussenstuk (verdeelstekker, welke is aangesloten in de adapter). Controleer vervolgens of de beeldschermloep zelf aan staat. Indien op uw monitor knoppen zitten, controleer of de monitor is ingeschakeld en het lampje van uw monitor brandt. Heeft u dit allemaal gecontroleerd, maar krijgt u toch geen beeld, neemt u dan contact op met de afdeling Support: 088-6783514 of support@optelec.nl.

 • Mijn leestafel/leesplateau beweegt heel moeizaam. Wat kan ik doen?

  Controleer of de tafel niet op de rem staat. De rem (een rode knop) bevindt zich aan de voorkant van de leestafel. Duw de rode knop omhoog om de rem te activeren of op te heffen.ClearView+ rem

  Om de tafel goed te laten bewegen, is het belangrijk dat u de tafel regelmatig helemaal naar achteren en naar voren schuift. Beweeg de tafel vijf keer helemaal naar achter en naar u toe. Dit zou eventuele blokkeringen kunnen verhelpen.

 • De verlichting van mijn ClearView+ beeldschermloep brandt alleen aan één kant. Wat kan ik doen?

  Controleer of uw instellingen juist zijn. U kunt de instellingen eenvoudig herstellen naar de standaard fabrieksinstellingen. Schakel de beeldschermloep uit en wacht drie seconden. Druk nogmaals de aan / uit knop in en houdt deze drie seconden ingedrukt. Uw ClearView+ beeldschermloep is nu ingeschakeld volgens de fabrieksinstellingen. Helpt het niet? Neem contact op met de afdeling Support: 088-6783514 of support@optelec.nl voor het maken van een afspraak voor reparatie.

 • Het beeld op mijn ClearView+ beeldschermloep klopt niet (kleurenstand / helderheid / contrast of scherpte).

  U kunt de instellingen van uw beeldschermloep herstellen. Schakel de beeldschermloep uit en wacht drie seconden. Druk nogmaals de aan / uit knop in en houdt deze drie seconden ingedrukt. Uw ClearView+ beeldschermloep is nu ingeschakeld volgens de fabrieksinstellingen

Compact 6HD/ 7HD mobiele beeldschermloep

 • Op mijn Compact+ 6 HD/ 7 HD mobiele mobiele beeldschermloep blijft de batterijstatus staan. Wat kan ik doen?

  Druk de aan / uit knop in en houd deze ingedrukt totdat het scherm zwart wordt. Schakel de loep opnieuw in.

 • Hoe kan ik de instellingen van mijn Compact 6 HD/ 7 HD mobiele beeldschermloep terugzetten naar de fabrieksinstellingen?

  U kunt de standaard fabrieksinstellingen van de Compact HD loep via het menu terugzetten.

  • Activeer het menu door tegelijkertijd op de + en – knop te drukken gedurende één seconde.
  • Gebruik de + of – knop om respectievelijk omhoog of omlaag te navigeren binnen het menu. Kies voor de optie Reset en bevestig uw keuze door op de modus knop te drukken.
  • Om de fabrieksinstellingen terug te zetten, kiest u ‘YES’ door middel van de + of – knop. Door ‘NO’ te kiezen blijven alle instellingen ongewijzigd.

  Druk op de modus knop om uw keuze te bevestigen en het menu te verlaten.

Computergebruik

Daisyspelers

 • Mijn CD blijft steken en wordt niet uitgeworpen. Wat kan ik doen? (Tafelmodel Stratus 4 of Stratus 12)

  Om een CD uit de DAISYspeler Victor Reader te verwijderen, drukt u op de uitwerp / eject-toets. De DAISYspeler zal “Eject” zeggen, en na een paar seconden duwt het mechanisme de CD naar buiten.

  Lukt dit niet, ga als volgt te werk:

  Bij de Victor Reader Classic (X):

  Druk op de uitwerp-(eject)toets in en houdt deze ingedrukt. Druk vervolgens de Aan / Uit-toets eveneens in en houdt beide toetsen gedurende 30 seconden ingedrukt. De speler zal uitschakelen en weer heropstarten. Nadien zal de CD alsnog worden uitgeworpen.

  Victor Reader Stratus 4, Stratus 12:

  Druk op de Aan / uit-toets in en houdt deze toets gedurende 30 seconden ingedrukt. De speler zal uitschakelen en weer heropstarten. Nadien zal de CD alsnog worden uitgeworpen.

 • Hoe kan ik de batterij van mijn tafelmodel Daisyspeler Victor Reader Stratus 4, Stratus 12 vervangen?

  Reserve batterijen zijn te koop bij Optelec: 088 6783555

  Om de oude batterij te verwijderen, plaatst u de Daisyspeler Victor Reader Stratus vóór u. Draai de speler om, zodat de bodem naar u toe is gekeerd. Het batterijcompartiment zit vlakbij de opening van het handvat. Er bevinden zich twee schuifknoppen met ribbels. Om de batterij te verwijderen, duwt u gelijktijdig de twee schuifknoppen van elkaar af. De batterij komt dan omhoog, waarna u deze kunt verwijderen. De batterij voor de Daisyspeler Victor Reader Stratus is zodanig ontworpen, dat deze er slechts op één manier in kan worden geplaatst. Plaats de nieuwe batterij en druk deze naar beneden, zodat deze goed op z’n plaats komt. Een nieuwe batterij is normaal gesproken voor 50% in de fabriek, geladen.

  Let op: de nieuwe batterij moet ongeveer drie maal volledig worden opgeladen en ontladen om de optimale capaciteit te bereiken

 • De spraaksnelheid van mijn Daisyspeler is te snel of te traag. Hoe kan ik de snelheid aanpassen?

  De tafelmodellen Daisyspelers Victor Reader Stratus hebben aparte toetsen om de snelheid aan te passen. Deze toetsen bevinden zich op de bovenzijde van de speler, bovenaan. Van links naar rechts zijn dat de toetsen, die de toonhoogte, het volume en de snelheid regelen. Druk op de snelheidtoetsen om de snelheid aan te passen. De bovenste doet de snelheid verhogen. De onderste verlagen.

  Op de draagbare Daisyspeler Victor Reader Stream kunt u de snelheid veranderen met de pijltoetsen aan de linker zijkant van het apparaat. Druk eerst kort op de aan- uit toets, boven de pijltoetsen, tot u de melding ‘Snelheid’ hoort, vervolgens pijl omhoog/omlaag voor sneller/langzamer..

 • Hoe kan ik het volume van mijn Daisyspeler aanpassen?

  De tafelmodellen Daisyspelers Victor Reader Stratus hebben aparte toetsen om het volume aan te passen. Drie paar toetsen bevinden zich op de bovenzijde van de speler bovenaan in het midden. Van links naar rechts zijn dat de toetsen die de toon, het volume en de snelheid regelen. Druk op de volumetoetsen om het volume aan te passen. Met de bovenste toets kunt u het volume verhogen en met de onderste verlagen.

  Op de draagbare Daisyspeler Victor Reader Stream kunt u met de pijl omlaag- of omhoogtoets het volume verlagen of verhogen. Deze toetsen bevinden zich aan de linkerzijkant van het toestel.

 • Hoe kan ik de toonhoogte van mijn Daisyspeler aanpassen?

  De tafelmodellen van daisyspeler Victor Reader Stratus hebben aparte toetsen om de toonhoogte aan te passen. Deze toetsen bevinden zich op de bovenzijde van de speler, bovenaan. Van links naar rechts zijn dat de toetsen die de toonhoogte, het volume en de snelheid regelen. Druk op de toetsen voor de toonhoogte om de toonhoogte aan te passen.

  Op de draagbare Daisyspeler Victor Reader Stream(2) kunt u met de pijl omlaag- of omhoogtoets de toonhoogte verlagen of verhogen. Druk drie keer kort op de aan- / uittoets. Nu kunt u met de pijltoetsen de toonhoogte worden gewijzigd. Deze toetsen bevinden zich op de linkerzijkant van de speler.

 • Ik kan de navigatietoetsen en informatietoets van mijn nieuwe tafelmodel Daisyspeler Victor Reader Stratus niet vinden.

  Tafelmodel Daisyspelers hebben een optionele kap (de handleiding spreekt over masker). Deze kap bedekt de geavanceerde toetsen en houdt zo de bediening van de Daisyspeler eenvoudig. Wanneer u de navigatietoetsen of de informatietoets van uw Daisyspeler niet kunt vinden, komt het waarschijnlijk omdat deze kap nog op de speler zit. Verwijder de kap door deze op de achterzijde krachtig naar boven te trekken. Dit gaat vrij zwaar. Na het verwijderen van de kap, kunt u de toetsen bereiken.

 • Hoe navigeer ik met mijn Daisyspeler binnen een Daisyboek?

  Een Daisyboek is vaak ingedeeld in verschillende niveaus. Een niveau kan een hoofdstuk, paragraaf, bladzijde of zin zijn. Met de navigatietoetsen omhoog en omlaag, kunt u een niveau kiezen waarin u met de pijltoetsen links en rechts, achteruit of vooruit kan worden genavigeerd. Voor – een meer uitgebreide – beschrijving verwijzen we u naar de handleiding van uw Daisyspeler.

 • Ik heb een Daisyspeler Victor Reader Stream 2 of 3 met geheugenkaart en ik heb een abonnement voor Aanpast Lezen. Hoe kan ik een boek van Passend Lezen op mijn Victor Reader Stream beluisteren?

  Er zijn twee mogelijkheden: U kunt uw Daisyspeler Stream 2 of 3 verbinden met het Internet. Voor het verbinden van de speler met uw draadloze netwerk, verwijzen wij u naar de handleiding van de Stream 2 of 3.  Voor de verbinding met Passend Lezen, heeft u een lezersnummer bij Passend Lezen nodig. Dit kunt u verkrijgen bij uw bibliotheek voor aangepaste lectuur. Bij Optelec, afdeling Zorgverzekeraar, krijgt u een uitgebreide beschrijving en bestanden waarmee u de verbinding met Passend Lezen verder afrondt. Volg deze beschrijving nauwgezet om uw Daisyspeler Stream 2 of 3 te verbinden met het internet om boeken, hoorspelen, kranten of tijdschriften te downloaden.

  De tweede mogelijkheid is om bestanden te downloaden van de website van Aangepast Lezen. Het bestand dat u downloadt, is altijd een gecomprimeerd .ZIP bestand. Eerst dient u dit bestand op uw computer uit te pakken. Klik met de rechte muisknop op het .ZIP bestand en kies “Alles uitpakken”. Vervolgens gaat u naar de uitgepakte map en kopieert u de bestanden naar uw Daisyspeler in een map in $VRDTB.

GoBox

 • Waar en hoe sluit ik de GoBox aan?

  De GoBox wordt heel eenvoudig aangesloten tussen de decoder (bijvoorbeeld van Telenet of Proximus) en de TV met de meegeleverde HDMI kabel. De GoBox zit er dus als het ware tussen in en haalt uit dit HDMI signaal de ondertiteling.

  De GoBox werkt niet samen met tv’s met een interne CI+ module om de zenders te decoderen. Hierbij zal dan in overleg met de TV aanbieder toch een externe decoder moeten worden aangesloten.

  Via onderstaande link kunt u een beknopte handleiding terugvinden:

  Via onderstaande link kunt u een instructiefilmpje bekijken op Youtube:
  aansluiten GoBox – instructiefilmpje

 • De GoBox spreekt de ondertiteling niet goed uit. Wat moet ik doen?

  Vaak heeft dit te maken met de kwaliteit van het bronsignaal van de decoder. Controleer of de resolutie van de decoder op minimaal 1080(p) staat.

 • De GoBox werkt niet altijd correct als ik naar Netflix kijk. Hoe los ik dit op?

  Door de instellingen aan te passen in uw Netflix account kan dit probleem verholpen worden. 

  Via onderstaande link kunt u een stappenplan terugvinden om deze instellingen aan te passen

  Netflix moet steeds via de digibox bekeken worden om de GObox te kunnen gebruiken.

 • Kan ik de gesproken ondertitels ook met een koptelefoon beluisteren?

  Dit kan met een koptelefoon met een zogenoemde (3.5 mm) audio plug of draadloos middels bluetooth. De audio plug wordt aan de voorkant van uw GoBox aangesloten in één van de twee USB ingangen. Het koppelen van een bluetooth koptelefoon kan via het menu van de GoBox dat wordt weergegeven op het TV scherm.

JAWS aanpassingsoftware

 • Is er een handige manier om met JAWS een ingevuld formulier op internet te bekijken?

  Ja, als u een formulier op internet of in Adobe Reader heeft ingevuld, kunt u met JAWS-toets+F5 een lijst met alle formuliervelden oproepen. Achter de namen van de velden staat dan ook meteen de tekst die u heeft ingevuld.

 • Kan ik in JAWS mijn eigen gemaakte instellingen tijdelijk even uitschakelen?

  Ja, u kunt JAWS opstarten met de standaardinstellingen. Sluit JAWS, open het Uitvoervenster van Windows met Windows-toets+R, typ jaws gevolgd door het versienummer van JAWS, gevolgd door een Spatie en /default, en geef Enter. Bijvoorbeeld: jaws16 /default.

 • Hoe kan ik extra stemmen voor JAWS installeren?

  Volg deze stappen om in JAWS extra stemmen te installeren:

  1. Geef JAWS-toets+J om naar het JAWS menu te gaan
  2. Ga met de cursortoetsen naar Help en geef Enter
  3. Vanaf JAWS 2019 selecteer: Meer Stemmen en geef Enter
   *Het kan zijn dat Windows met een melding komt om het programma toe te staan. Hier drukt u op Alt+J
  4. Nu komt u in de lijst waar u met de pijltjes de taal kan kiezen. Deze staat al op Nederlands
  5. Druk nu eenmaal op tab om naar de lijst met stemmen te gaan. Hier kunt u met pijl omhoog of omlaag doorheen navigeren
  6. Gebruik spatie om één of meerdere stemmen te selecteren om te installeren
  7. Wanneer alle stemmen geselecteerd zijn, druk dan op Tab tot de optie Installeer Stem en druk Enter
  8. Nu zal de stem worden gedownload en geïnstalleerd worden
  9. Na de installatie moet u JAWS  opnieuw opstarten en zijn de stemmen beschikbaar als een extra stemprofiel

 • Kan ik met JAWS die handige navigatiesneltoetsen van internet ook in Word gebruiken?

  Ja, in Word, maar ook in PDF-documenten zijn de navigatiesneltoetsen ook beschikbaar. U kunt de navigatiesneltoetsen aan- en uitzetten met de sneltoets: JAWS-toets+Z. In de navigatiemodus kunt u het document niet meer bewerken.

 • Hoe wissel ik in JAWS van stemprofiel?

  De sneltoets om van stemprofiel te wisselen is: JAWS-toets+Ctrl+S. U krijgt dan een lijst met de standaard en de door u zelf aangemaakte stemprofielen. Selecteer een stemprofiel en druk op Enter.

 • Kan ik in JAWS de spraak ook even tijdelijk uitzetten?

  Ja, dat kan via de gelaagde sneltoets: JAWS-toets+Spatiebalk, s. Dus eerst JAWS-toets+Spatiebalk indrukken, dan loslaten en op de S drukken. Via dezelfde sneltoets zet u hem ook weer aan.

 • Hoe vind ik JAWS sneltoetsen voor mijn huidige applicatie?

  Om te zien of er speciale sneltoetsen gedefinieerd zijn voor de applicatie waarin u aan het werk bent, drukt u op JAWS-toets+H.

Uurwerk Optelec

 • Optelec uurwerk tijd instellen

  Om de tijd te wijzigen drukt u één keer op de knop bovenaan links B1, erna kan u het uur wijzigen met de knop onderaan links B3 en de minuten met knop onderaan rechts B2.
  Meer instructies kan u in onze handleiding terugvinden.

  afbeelding van het uurwerk en de knoppen

Victor Reader Trek

 • Hoe verwijder ik de oude kaarten en installeer ik de nieuwe HERE kaarten.

  Verwijderen oude kaarten en installatie van de nieuwe HERE kaarten.

  Als de Victor Reader TREK is voorzien van de oude softwareversie (v1.x), staan ook de oude TomTomkaarten op de TREK.

  Deze kaarten werken wel onder de nieuwe softwareversie 2.1.x en hoger. Echter, deze worden niet meer opgewaardeerd en blijven zoals ze nu zijn.

  Verwijderen oude kaarten

  Om de nieuwe kaarten te kunnen plaatsen, dienen de oude kaarten eerst verwijderd te worden.

  Het verwijderen gaat als volgt:

  1. Schakel de TREK in;

  2. Ga naar de Onlinemode met de toets boven de 2;

  3. Druk toets 7 tot u “Kaart” hoort. Deze toets dus meermalen achter elkaar indrukken om langs alle instellingen te gaan;

  4. Druk op “#”. De TREK zegt dan “Afrika niet geselecteerd” Ga met 4 of 6 naar “Europa (gedeeltelijk) geselecteerd” of (“Europe” in het Engels bij een oude software versie);

  5. Druk op de toets boven de 3 totdat u hoort “Niet geselecteerd”;

  6. Druk op “#” om de kaarten te verwijderen.

  Vervolgens worden alle oude kaarten van de TREK verwijderd en wordt het geheugen vrijgemaakt om de nieuwe HERE-kaarten te plaatsen. Dit wordt hieronder beschreven.

  Installatie van de HERE-kaarten.

  Als de Victor Reader TREK is voorzien van de softwareversie 2.1; Installeer dan de nieuwe HERE kaarten, direct op de TREK of handmatig door middel van een snelle methode, zoals hieronder beschreven:

  Stap 1

  Download het kaart-bestand welke u wilt gaan gebruiken.

  De kaarten kunnen worden gedownload op de onderstaande link:

  Webpagina Humanware

  • Door middel van de SD-kaartlezer.

  Haal de SD kaart uit de TREK en plaats deze in de kaartlezer van de computer – of een losse kaartlezer aangesloten op de computer. Zet het kaartbestand in de hoofdmap van de SD-kaart. Plaats de SD-kaart terug in de TREK en ga naar Stap 2.

  • Via USB-aansluiting op de TREK zelf.

  Als u geen kaartlezer in de computer heeft, of een losse kaartlezer, zet dan de TREK uit en sluit deze rechtstreeks aan op de USB poort van de computer. De TREK geeft een kort trilsignaal. Zet daarna de TREK aan, Wacht totdat de TREK meldt dat deze is verbonden. Nu kunt u de kaartbestanden van de computer kopiëren naar de SD-kaart van de TREK. Ga verder met Stap 2.

  Stap 2

  Sluit de TREK aan op het lichtnet en schakel deze in. Zorg ervoor dat automatisch updaten is ingeschakeld onder toets 7. Ga naar de navigatiemode. Het apparaat meldt dat er kaarten beschikbaar zijn op de SD-kaart. U wordt verzocht de kaarten te installeren. Bevestig met de “#” toets.

  Stap 3

  Als laatste wordt u gevraagd om de kaarten op de SD-kaart te bewaren of u deze wilt verwijderen na installatie. Dit kan van belang zijn als u de kaart later nogmaals wilt gaan gebruiken.

  Stap 4

  Vervolgens worden de kaarten geïnstalleerd en de TREK zal vervolgens uitschakelen, als deze helemaal gereed is.

  Stap 5

  Na herstart zullen de nieuwe kaarten actief zijn en kunt u deze gebruiken.

  Het is mogelijk dat de TREK aangeeft dat er een update beschikbaar is. Dat is correct en betreft een kleine aanvulling op de huidige kaarten.

  U kunt deze update uitvoeren. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Dan is alles bijgewerkt en komt er – vooralsnog – geen updatemelding meer.

  OPMERKING: Als u de kaarten hebt geïnstalleerd, kunt u – indien u op de hoogte wilt blijven van actuele informatie – zich opgeven voor de GPS-Nieuwsbrief op het onderstaande adres:

  Inschrijving nieuwsbrief Humanware

  Beschikbare kaarten:

  Europe

  Baltics Maps includes:

  • Estonia
  • Latvia
  • Lithuania
  • Belarus

  Britain Maps includes:

  • United Kingdom
  • Ireland

  Caucasus Maps includes:

  • Azerbaijan
  • Armenia
  • Georgia
  • Ukraine
  • Kazakhstan

  Scandinavia Maps includes:

  • Finland
  • Sweden
  • Denmark
  • Iceland
  • Norway

  North Central Europe Maps includes:

  • Austria
  • Germany
  • Netherlands

  North West Europe Maps includes:

  • France
  • Belgium
  • Luxembourg
  • Monaco
  • Faroe Islands
  • Andorra

  South Central Europe Maps includes:

  • Switzerland
  • Italy
  • Liechtenstein
  • Vatican
  • Malta
  • San Marino

  South West Europe Maps includes:

  • Spain
  • Gibraltar
  • Portugal

  Europe East Maps includes:

  • Czech Republic
  • Slovenia
  • Croatia
  • Poland
  • Hungary
  • Bosnia and Herzegovina
  • Slovakia
  • Greece
  • Bulgaria
  • Moldova
  • Serbia
  • Romania
  • Albania
  • Kosovo
  • Macedonia
  • Montenegro

  North America

  USA Non-Contiguous Territories Maps includes:

  • Alaska
  • Hawaii
  • Puerto Rico
  • Virgin Islands

  USA East Central Maps includes:

  • Delaware
  • District of Columbia
  • Maryland
  • North Carolina
  • South Carolina
  • Virginia
  • West Virginia

  USA Midwest Maps includes:

  • Illinois
  • Michigan
  • Indiana
  • Ohio
  • Iowa
  • Kansas
  • Minnesota
  • Missouri
  • Nebraska
  • North Dakota
  • South Dakota
  • Wisconsin

  USA North East Maps includes:

  • Connecticut
  • Maine
  • Massachusetts
  • New Hampshire
  • New Jersey
  • New York
  • Pennysylvania
  • Rhode Island
  • Vermont

  USA South East Maps includes:

  • Alabama
  • Arkansas
  • Florida
  • Georgia
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Mississippi
  • Tennessee

  USA South West Maps includes:

  • Arizona
  • New Mexico
  • Oklahoma
  • Texas

  USA West Maps includes:

  • California
  • Colorado
  • Idaho
  • Montana
  • Nevada
  • Oregon
  • Utah
  • Washington
  • Wyoming

  Canada Maps

  Mexico Maps

  South America Maps include:

  • Brazil Maps
  • Chile Maps

  Russia Maps

  Middle-East and Africa

  • Bahrain Maps
  • Egypt Maps
  • Iraq Maps
  • Israel Maps
  • Jordan Maps
  • Lebanon Maps
  • Kuwait Maps
  • Morocco Maps
  • Oman Maps
  • Palestine Maps
  • Qatar Maps
  • South Africa Maps
  • Tunisia Maps
  • Turkey Maps
  • United Arab Emirates Maps

  Oceania

  • Australia Maps
  • New Zealand Maps

Webbox

 • De gesproken ondertiteling op mijn TV loopt voor/achter ten opzichte van het televisiegeluid / Synchronisatie van de gesproken ondertiteling

  Verschillende TV-aanbieders werken met verschillende vertragingen van het TV-signaal. Hierdoor kan het gebeuren dat uw gesproken ondertiteling niet synchroon loopt met de daadwerkelijke ondertiteling op het TV-scherm.

  1. Probeer een inschatting te maken, van het aantal seconden, dat het geluid voor- of achterloopt
  2. Druk op de draaiknop op de Webbox 2 / 3 of op de pauzetoets van de afstandsbedieing; 
  3. Ga met de pijltoets omhoog naar “Ondertitelvertraging”; 
  4. Druk op de OK knop; 
  5. Met de pijl omhoog en omlaag kunt u de vertraging vermeerderen of verminderen met stappen van 0,5 seconde; 
  6. Druk vervolgens op de OK-knop om te bevestigen. De ingestelde vertraging kunt u direct controleren. 

  Nu kunt u teruggaan naar de gesproken ondertiteling om te controleren of de ondertiteling weer synchroon loopt.

  Indien de mogelijkheid tot het zelf aanpassen van de vertragingstijd niet actief is, kunt u contact opnemen met de aanbieder van het signaal: Solutions Radio te Delft, telefoon: 015-2625955.