Direct naar inhoud

Privacybeleid

Ingaand op : 01-04-2024.

Wie zijn wij?

NV Optelec (“Optelec”, “wij”, “ons” of “onze”) neemt de privacy van haar klanten zeer serieus en verwerkt persoonsgegevens volgens de wet- en regelgeving. .

Dit Privacybeleid zet uiteen op welke manier, welke wettelijke grondslag en voor welk doeleinde Optelec uw persoonsgegevens verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig om onze opvattingen en methoden betreffende uw persoonsgegevens te begrijpen en hoe wij daarmee omgaan.

Optelec is de verwerkingsverantwoordelijke, degene verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Optelec is een 100%-dochtermaatschappij van VisperoTM. (zie vispero.com).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, in het kader van de gevraagde dienst of waarvan het duidelijk is dat ze aan ons worden toevertrouwd om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Waar gebruiken wij uw informatie voor?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en op de volgende wettelijke grondslagen:

Met wie delen we je gegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met onderstaande partijen:

Beveiliging

De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij zullen dan ook redelijke inspanningen verrichten om te zorgen dat uw persoonsgegevens naar behoren beveiligd zijn door middel van gepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze beschermd zijn tegen onbevoegd of onrechtmatig gebruik, verandering, onbevoegde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Denk eraan dat geen enkele website of internettransactie volledig veilig is. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat onbevoegde toegang, hacken, gegevensverlies of overige overtredingen nooit voor zullen komen. Wij dringen er bij u op aan maatregelen te nemen uw persoonsgegevens veilig te houden, zoals het afsluiten van uw webbrowser, nadat u klaar bent met het gebruiken van de Website.

Gebruik Cookies

Wij en onze derden-verleners gebruiken cookies, duidelijke GIF’s/ pixel tags, JavaScript, plaatselijke opslag, logbestanden en overige mechanismen om automatisch informatie te verzamelen en op te slaan over uw browse-activiteiten en gebruik van de Diensten. Wij kunnen deze “activiteiteninformatie” opslaan samen met overige persoonsgegevens die wij over u verzamelen, voor zover de wet dit toelaat.

Over het algemeen gebruiken wij deze activiteiteninformatie voor inzicht in het gebruik van onze Diensten, om bugs en fouten op te sporen, onze Diensten te verbeteren, inloggegevens te controleren, inloggen toe te staan, sessies bij te houden, fraude te voorkomen en onze Diensten te beschermen, evenals voor gerichte marketing en reclame, personalisatie van content en voor analytische doeleinden. Voor uitgebreidere informatie over deze mechanismen en de manier waarop wij activiteiteninformatie verzamelen, zie ons cookiebeleid.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Wij zullen over het algemeen de persoonsgegevens die wij door middel van onze website en diensten verwerken, bewaren zo lang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn. Vervolgens worden de gegevens nog maximaal een jaar bewaard voor statistische doeleinden. Daarna worden ze gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Welke rechten heb je over je gegevens?

Wij zullen maatregelen nemen overeenkomstig toepasselijke wetgeving om uw persoonsgegevens nauwkeurig, volledig en actueel te houden. U heeft het recht eventuele onnauwkeurige, onvolledige of onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren. U heeft ook het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen en een kopie daarvan te krijgen, evenals aanvullende informatie over de verwerking en om ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben, te wissen.

Onderstaande rechten zijn in aanvulling op het voorgaande van toepassing op Europese ingezetenen:

Waar zenden we je gegevens naar toe?

Voor uw gemak en om het gebruik van de website te verbeteren voegen wij links in naar derden waarvoor dit privacybeleid niet geldt. De websites waarnaar u kunt doorlinken, hebben hun eigen afzonderlijk privacybeleid en ook al streven wij naar bescherming van de integriteit van onze website, Optelec is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en activiteiten op dergelijke websites. Uw bezoek/toegang tot deze websites is dan ook volledig op eigen risico. Denk eraan dat deze andere websites hun eigen cookies naar gebruikers kunnen verzenden, gegevens kunnen verzamelen of persoonsgegevens kunnen opvragen.

Wijzigingen beleid

Dit privacybeleid kan op gezette tijden herzien worden. Indien het gaat om een grondige wijziging in het soort gebruik van uw persoonsgegevens of indien de wijziging op een andere wijze belangrijk voor u is, dan zullen wij ervoor zorgen dat u ruim voordat de wijziging van kracht wordt, hierover geïnformeerd wordt.

Hoe kunt u ons bereiken?

Indien u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid heeft, of indien u een klacht wilt indienen over mogelijke overtreding van plaatselijke privacy-wetgeving, neem dan contact met ons op via info@optelec.be.

Volgens de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit over deze verwerking. Je kunt contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit voor meer informatie.