Direct naar inhoud

Refractie afwijkingen

Wat is Refractie afwijkingen?

Refractie afwijkingen zijn afwijkingen in het optische systeem van het oog, waardoor de vorming van een scherp beeld op verschillende afstanden niet mogelijk is. Dit is de meest voorkomende en meest bekende oogaandoening en omhelst verschillende types:

Sferische afwijkingen

Sferische afwijkingen doen zich voor als het optische vermogen van het oog te hoog of te laag is om licht op de juiste manier te projecteren op de retina, het lichtgevoelige ‘scherm’ achter in het oog. Voorbeelden hiervan zijn:

Myopie

Myopie is beter bekend als bijziendheid. Bijziendheid zorgt ervoor dat beelden die iemand ziet in de verte onscherp zijn terwijl beelden dicht bij het oog wel scherp zijn.

Hypermetropie

Hypermetropie is beter bekend als verziendheid. Verziendheid zorgt ervoor dat beelden die iemand ziet in de verte scherp zijn, terwijl beelden dichtbij het oog onscherp zijn.

Het besef dat het zicht is aangetast door een refractie afwijking kan moeilijk zijn om te accepteren. De wetenschap dat men niet de enige is kan wellicht steun geven. Er zijn veel mensen in dezelfde situatie, sommige die zelf net de diagnose hebben gekregen en sommige die al jaren met een refractie afwijking leven.

Indien men slechtziendheid ervaart als gevolg van refractie afwijkingen dan zijn er hulpmiddelen beschikbaar die kunnen helpen met de taken waar men moeite mee heeft. Deze hulpmiddelen kunnen ondersteuning geven bij taken waar men het zicht voor nodig heeft en kunnen helpen om een vol en onafhankelijk leven te blijven leiden.

Plaatje zicht zonder en met Refractie afwijkingen
Links: normaal zicht. Rechts: zicht met een refractie afwijking

Cilindrische afwijkingen

Cilindrische afwijkingen doen zich voor als het optische vermogen van het oog te sterk of juist te zwak is. Voorbeelden hiervan zijn:

Astigmatisme

Astigmatisme wordt veroorzaakt door een onregelmatig gevormde hoornvlies (het hoornvlies zorgt voor de projectie van beelden op het netvlies). In een oog met astigmatisme worden sommige delen van het beeld achter (of voor) het netvlies geprojecteerd, terwijl andere delen van het beeld wel op het netvlies terecht komt. Het resultaat is dat het beeld niet volledig scherp is.

Presbyopie

Presbyopie wordt ook ouderdomsslechtziendheid genoemd. Door ouderdom wordt de flexibiliteit van de ooglens minder, met als gevolg dat het oog niet goed scherp kan stellen op objecten die dichtbij het oog zijn.

Refractie afwijkingen beïnvloeden een groot deel van de samenleving – veel mensen hebben hier in meer of mindere mate last van.

Wat zijn de symptomen van refractie afwijkingen?

De symptomen van refractie afwijkingen variëren per individu:

Wat kan men van refractie afwijkingen verwachten?

Hoe refractie afwijkingen worden behandeld is afhankelijk van de hoeveelheid en zwaarte van de aandoening. Brillen en lenzen worden vaak gebruikt om de onscherpe beelden als gevolg van een refractie afwijking te corrigeren. In sommige gevallen kan een operatie de klachten verhelpen. Overleg de mogelijkheden met de arts of specialist.

Meer informatie over refractie afwijkingen

Er is uitgebreide informatie beschikbaar over refractie afwijkingen. Deze informatie is bedoeld om te informeren over de meest belangrijke aspecten van deze oogaandoening en is niet bedoeld als vervanging van de informatie die men van de arts of oogspecialist ontvangt.

Kijk voor meer informatie bij:

UZ Antwerpen
Gezondheid en wetenschap

Een lijst met producten