Direct naar inhoud

Tussenkomst overheid hulpmiddelen

Personen met een visuele beperking kunnen recht hebben op een tegemoetkoming van de overheid bij het aanschaffen van hulpmiddelen. Betreft het hulpmiddelen voor persoonlijk gebruik? Dan kan u bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) terecht. Heeft u hulpmiddelen nodig op het werk? Dan kan de VDAB een tussenkomst verlenen.

Wanneer komt u voor een VAPH vergoeding in aanmerking ?

De Vlaamse overheid kan via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – VAPH allerlei hulpmiddelen terugbetalen. Hier is echter een belangrijke voorwaarde voor. De gehandicapte moet:

Er dient dus een hulpvraag en een erkenningsnummer aangevraagd te worden voor de leeftijd van 65 jaar.

Zorg dat u een erkenningsnummer heeft

De aanvraag gebeurt in 2 stappen door uw plaatselijk ziekenfonds of een Low Vision centrum

 1. Via het inschrijvingsformulier vraagt u een erkenningsnummer aan bij het VAPH. Dit formulier vraagt naar uw persoonlijke gegevens, uw handicap en op welke tussenkomst of dienstverlening u beroep wil doen. Indien u al over een erkenningsnummer beschikt, kan u deze stap overslaan.
 2. *Nadien of tegelijkertijd stelt u een aanvraag naar hulpmiddelen in. Uw plaatselijk ziekenfonds of het Low Vision centrum is een gespecialiseerd Multidisciplinair Team (MDT) dat een adviesrapport opmaakt voor de gevraagde hulpmiddelen. Het MDT stuurt het rapport naar het VAPH die een beslissing neemt. Na de beslissing krijgt u uw toelating per post thuis toegezonden. U hebt 2 jaar de tijd om de hulpmiddelen aan te kopen.
 • Ga naar Low Vision Centra

  Overzicht Low Vision Centra in Vlaanderen

Bij hulpmiddelen op de refertelijst met een * (asterisk), kan u zelf een gemotiveerde vraag sturen naar het VAPH als u reeds erkend bent. Om deze aanvraag te starten gebruikt u het formulier “Aanvraag van een eenvoudig hulpmiddel of een eenvoudige aanpassing”.

Bedenk goed welk hulpmiddel u wilt hebben

Vaak vergoedt het VAPH slechts één product per categorie hulpmiddelen.

Het VAPH heeft een refertelijst (communicatie) hulpmiddelen met hulpmiddelen die worden terugbetaald. Op deze lijst staan de hulpmiddelen telkens met een bedrag vermeld. Voor dit bedrag kan u hulpmiddelen aankopen bij een leverancier naar keuze.
U dient te motiveren waarom u het hulpmiddel nodig heeft.
Wij kunnen u hierbij helpen, maar u zult wel zelf moeten schrijven en aan ons moeten overdragen.

Voor hulpmiddelen die niet op de refertelijst staan, kan een aanvraag worden ingediend bij de Bijzondere Bijstandscommissie.

De aanvraag

Om uw aanvraag goed te organiseren bekijkt u best eerst de refertelijst. Hierbij duidt u aan welke hulpmiddelen voor u in aanmerking komen.
Bij een eerste aanvraag, als u nog niet erkend bent bij het VAPH, moet u steeds een aanvraag indien via een MDT (ziekenfonds of een Low Vision centrum).
Voor hulpmiddelen zonder een asterisk op de refertelijst dient u een aanvraag te laten opmaken door een MDT (ziekenfonds of een Low Vision centrum).

Betaling

U heeft bij Optelec de mogelijkheid om uw factuur met een “derdebetalingsregeling” te betalen. In dit geval geeft u de toestemming aan het VAPH om in uw plaats de factuur rechtstreeks aan de leverancier te betalen. Bij de levering brengen we steeds een afstandsverklaring mee die deze betaling regelt. Het voordeel is dat u niet zelf het bedrag moet voorschieten en dat de administratieve procedure door Optelec wordt afgehandeld.

Zie verder Vlaams Terugbetaling VAPH

Worden hulpmiddelen voor mijn werkplek via de VDAB vergoed?

De VDAB beslist over een tussenkomst voor hulpmiddelen die u nodig hebt op het werk. Hulpmiddelen voor op het werk hebben dus geen financiële limiet. Het doel is u als blinde of slechtziende aan het werk te krijgen of te houden.

Aanvraag

De aanvraag kan u indienen bij de VDAB of via de lokale werkwinkel, dienst arbeidshandicap-specialisatie. In uw arbeidssituatie kan u allerhande hulpmiddelen aanvragen, bijvoorbeeld een groot computerscherm met daarnaast een beeldschermloep. De aanvraag kan u starten met een elektronisch formulier. Dit formulier wordt overgemaakt aan de provinciale dienst arbeidshandicapspecialisatie van je woonplaats.

 • Welke oplossingen heeft Optelec voor mijn werkplek?

  Optelec biedt verschillende producten en diensten aan om in een arbeidsomgeving efficiënter te kunnen werken.

  Oplossingen voor computergebruik
  Onze software oplossingen helpen u om eenvoudiger met de computer te werken:

  • Vergrotingssoftware (Zoomtext)
  • Vergroting- en spraaksoftware (Zoomtext of Jaws of Supernova)
  • Vergroting-, spraak- en schermleessoftware (Fusion)
  • Schermleessoftware (Jaws)
  • Brailleleesregels (Alva)

  Oplossingen voor het lezen van informatie
  Onze vergrotingsproducten en voorleesapparaten helpen u om gedrukte informatie te kunnen lezen:

  • Bureau-beeldschermloepen (Clearview C)
  • Mobiele beeldschermloepen (Clearview Go, Compact 10)
  • Bureau-beeldschermloepen met computergebruik
  • Elektronische handloepen (Compact 8, Luna 6)

 • Kan ik een product op proef krijgen?

  Voordat de aanvraag naar het VAPH of de VDAB gestuurd wordt is het soms beter om eerst te bepalen of het hulpmiddel aan uw verwachting voldoet.
  Een product kan 1 week vrijblijvend op proef worden getest. Voor software kan u een demo versie downloaden en proberen. U kunt dan in de eigen omgeving ervaren en besluiten of het hulpmiddel geschikt voor u is.

 • Kan Optelec helpen bij een IT implementatie?

  Het kan gebeuren dat de door u gewenste computeroplossing aangepast moet worden aan de bestaande IT omgeving.
  Onze diensten gaan daarom verder dan alleen het leveren van het juiste softwarepakket of hulpmiddel. Bij de implementatie van maatwerkoplossingen kunnen onze productspecialisten de IT medewerkers van uw werk ondersteunen.